Pengertian Akhlak Beserta Istilahnya

Kata akhlak didefinisikan sebagai perilaku, tetapi perilaku harus diulang hanya sekali tidak cukup untuk melakukan perbuatan baik, atau hanya kadang-kadang. Seseorang dapat dikatakan merosot jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi yang kuat dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan terutama...

3 Macam nafsu pada manusia dan penjelasannya

Allah telah menciptakan berbagai makhluknya dengan berbagai bentuk, seperti halnya malaikat, manusia dan juga binatang yang merupakan salah satu diantaranya makhluk ciptaan Allah SWT. dan Dia menciptakan makhluknya dengan berbagai perbedaan seperti halnya kekurangan dan juga kelebihan. Lantas apa...

Asas Pendidikan Islam

Oleh kerana pendidikan Islam bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis, maka asas pokok kepada pendidikan Islam berteraskan kepada akidah, ibadat dan akhlak.